A spektrum színei

- a spektrum színei láthatóvá válnak amikor a napfény egy prizmán vezetjük át, így hozzák létre a szivárványt az esőcseppeken megtörő napsugarak is. Newton kísérleteket végzett a szobájába bejutó napsugárral, melynek útjába egy prizmát helyezett. Ekkor vette észre, hogy a fény törése létrehozza a spektrum színeit. Newton arra a következtetésre jutott, hogy a fény, vagy más szóval a szín hullámokból áll, melyeknek más és más a hullámhosszuk és a rezgési sebességük. Így jutott el a színek ma is elfogadott tudományos magyarázatához. A szín a fénysugarak hullámhosszától függ a leghosszabb a spektrum vörös végét, a legrövidebb az ibolya végét képzi. A spektrum színei a következők:

• vörös

• narancssárga

• sárga

• zöld

• kék

• indigó

• ibolya.

 

A színek pszichológiája

- a színek hangulatunkra, érzelmeinkre és viselkedésünkre gyakorolt hatása tükröződik pl. a méregzöld, sárga irigység vörös posztó, fekete bárány, lila gőz kifejezéseinkben is. Mindannyian jobban kedvelünk bizonyos színeket a többinél, a Lüscher-féle színtesztben az embernek sorba kell állítania a színeket aszerint, hogy menynyire szereti őket. Aki például a kéket választja az hajlamosabb arra, hogy félénkebben, tartózkodóan viselkedjen.

- fontos, hogy olyan színeket viseljünk, és olyanokkal vegyük körbe magunkat amelyeket kedvelünk- mert ezek pozitív hatást váltanak ki belőlünk.

 

A színárnyalatok titkai

- általánosságban a tiszta élénk színárnyalatok hordozzák a szín pozitív tulajdonságait, míg a sötétebb árnyalatok negatívabb tartalmakkal párosulnak. A pasztell árnyalatok juttatják legjobban kifejezésre a szín tulajdonságait. A világosabb színek több fehéret, míg a sötétebb színek több feketét tartalmaznak. Nyáron világosabb színeket kedveljük, mivel ezek visszaverik a fényt, télen a sötét színeket hordva jobb a hőérzetünk. Az indigó kivételével a spektrum összes színének van világos és sötét árnyalata. Amikor a vöröshöz fehéret adunk akkor egy finom és lágy színt, rózsaszínt kapunk mely a nőiességgel és a feltétel nélküliszeretettel hozható kapcsolatba.

 

A hét sugár

- a színspektrum hét látható színét- a vöröset, a narancsot, a sárgát, a zöldet, a kéket, az indigót, és az ibolyát nevezzük a hét sugárnak. A hét sugár megfeleltethető az emberi testben található hét csakrának, azaz energia központnak. Minden egyes csakra egy bizonyos testrészben foglal helyet, és egy megfelelő szervvel vagy miriggyel áll kapcsolatban. Ezek összefüggésbe hozhatók bizonyos testi, érzelmi, szellemi tulajdonságokkal is. A gyökércsakra színe a vörös, a szakrális csakráé a narancs, a napfonatcsakráé a sárga, a szívcsakráé a zöld, a torokcsakráé a kék, a harmadikszem-csakráé az indigó, a koronacsakráé az ibolya. Ha valaki beteg vagy negatív lelki állapotban van, akkor a csakráinak színei gyengébbek és homályosabbak, az energiaáramlás megakad. Ha egy ember egészségi állapota jó és érzelmi állapota kiegyensúlyozott, csakráinak színei élénkek és erősek, és egymáshoz viszonyítva kiegyensúlyozott az arányuk. Egészségesnek lenni annyit tesz, hogy egyensúlyba hozzuk Különböző testrészeink SZÍNENERGIÁIT.

 

Jelentésük, szimbolikájuk

Vörös

A vörös maga az élet színe, a tűzé, a véré, a veszélyé a szexualitásé, nélküle hiányozna életünkből az Életerő, a melegség, az erő és a szenvedély. Szükségünk van rá ruházatunkban, környezetünkben, hogy stimulálja idegrendszerünket, adrenalint pumpáljon a vérünkbe és javítsa keringésünket. A vörös segít megmaradni a hétköznapi élet valóságában és biztonságot nyújt számunkra.

Ha úgy érezzük, hogy energiánk fogytán van és hiányzik belőlünk a hajtóerő segíthet rajtunk, ha vizualizáljuk a vörös színt.

A vörös sugár emberei,illetve azok, azok akik sok vörös energiával rendelkeznek általában pozitívak, magabiztosak és optimistán tekintenek a jövő felé, bátorsággal, erővel szállnak szembe az akadályokkal.

Vörös tulajdonságok:

• Pozitív: energikus, lelkes, határozott, spontán, erős akaratú, bátor, motivált.

• Negatív: érzéketlen, agresszív, türelmetlen, uralkodó, énközpontú.

Vörös megerősítés: „Bármi történjék megvan az energiám, az akaratom és az önbizalmam, hogy szembe nézzek vele”

Szimbolikus jelentése:

- éppúgy lehet az élet, mint a halál jele, mindkét esetben a vérrel asszociálható, a libidó színe

Az ókori babonák szerint megóv a démonoktól és a veszélyektől.

Az egyiptomiak befestették fáikat, barmaikat, vagyontárgyaikat vörösre, hogy megvédjék a tűztől és más károktól, s hogy termékenyek legyenek.

A zsidók ajtófélfáikat az áldozati bárányok vérével festették meg, hogy megóvják házaikat a tíz csapás öldöklő angyalától.

Görögországban vörös leplet borítottak a holtakra, ezzel jelképesen áldozattá avatták, hogy kibékülve az alvilágiakkal lejuthasson a birodalmukba.

Az antikvitásban a szeretet, a szerelem, a szenvedély kifejezője, Rómában a menyasszony tűzpiros fátylat visel. Erő, tüz és hatalom-jelképeként is szerepel.

A zsidó és a kersztény hagyományban a komolyság, a fennség színe.

Az újszövetségben a bűn, az engesztelés, a vezeklés és az áldozat színe.

 

Narancssárga

A színkörön a vörös és a sárga között foglal helyet, ez is erős vibráló szín. A narancssárgát az egészséggel és az életerővel hozzuk összefüggésbe.A fiatalság és az aktivítás színe. A pozitív gondolkodással is összefüggésbe hozzák.

A narancssárga megerősítés segíthet visszanyerni életerőnket, mivel ez mentális szíverősítőként hat revitalizálja testünket is. A környezetünkben elhelyezett narancssárga tárgyak is javíthatnak hangulatunkon.

Narancssárga tulajdonságok:

• Pozitív: életerős, érzéki, társasági, jó humorú, játékos, sportos.

• Negatív: túlságosan engedékeny, lusta, másoktól függő, rosszindulatú, felszínes.

Narancssárga megerősítés: ”Testileg és lelkileg egészséges vagyok, és teljes mértékben élvezem az életet”

Szimbolikus jelentése:

A szellem és a libidó egyensúlyát jelképezi.

Kínában és Japánban a szeretet és a boldogság színe.

A buddhista szerzetesek ruhájának színeként a láng, a megvilágosodás fénye, az isteni szeretet kinyilatkoztatása.

A zsidó hagyományban a ragyogás és a pompa színe.

 

Sárga

Meleg hatást és boldogság érzetet kelt, elősegíti a mentális aktivitást. Világos, figyelemfelkeltő.

A fehér után a sárga áll legközelebb a nap fényéhez, nemcsak fényesség és színárnyalat, hanem erősítő hatás tekintetében is. Sötétebb árnyalatai hanyatlást, betegséget, elhagyatottságot is jelenthetnek. A sárga legfeltűnőbb fekete háttér előtt, ez megfigyelhető a természetben és figyelmeztetések színkombinációiban.

Sárga tulajdonságok:

• Pozitív: racionális, tiszta gondolkodású, felvilágosult, objektív, társasági.

• Negatív: kritikus, okoskodó, önfejű, kitérő, nyugtalan.

Sárga megerősítés: „Gondolataimat hatékonyan közvetítem mások felé”

Szimbolikus jelentése:

Az örök fény, a felség, a hatalom kifejezője, a közvetítés jelképe emberek és istenek között.

A világos- vagy aranysárga a hit, a jóság, az intuíció, az intellektus színe.

A narancssárgába hajló sárga a Nap, a melegség szimbóluma, az isteni szeretet, a bölcsesség színe.

A zöldessárgát viszont a halálhoz, az irigységhez, a hitszegéshez társították.

A buddhizmusban a lemondás, a vágytalanság, az alázatosság, a szerzetesek színe.

Kínában a Föld, a középpont színe. Eredetileg császári szín volt- csak annak volt szabad sárga ruhát viselnie aki a császári család tagja volt, később az előkelőség kifejezője lett.

A keresztény hagyományban is megjelenik a sárga szín többértékűsége: lehet a szentség, a felfedett Igazság kifejezője, ugyanakkor a sötétsárga az eretnekség, az árulás színe.

 

Arany

A legmagasabb szintű tudást szimbolizálja. A tapasztalatok rendszerezése után nyert bölcsességet.

A napfény, az isteni hatalom, a megvilágosodás, a hallhatatlanság, a dicsőség jelképe.

Az összes napistent, a vetés és aratás isteneit, a beért termést szimbolizálja.

A kereszténységben, az ikonfestészetben és a román kor nyugati festészetében az arany háttér a transzcendens szférára, a mennyei birodalomra utal az arany dicsfény, a glória pedig a megdicsőült szentekre.

A státus és a kiváltság szimbóluma.

 

Zöld

A zöld a színspektrum közepén helyezkedik el, és egyensúlyt teremt a vörös (meleg) és a kék (hideg) végek között. A természet nyugtató ereje, a természetben minden összhangban van.

Mikor körbevesz minket, újra rátalálunk önmagunkra a stresszes időszakok után.

Aki „elzöldül a méregtől” az érzelmileg elveszti az egyensúlyát, és keserűvé, neheztelővé, ellenségessé válik.

Zöld tulajdonságok:

• Pozitív: nyitott, alapos, együtt érző, jószívű, nagylelkű, nyugodt.

• Negatív: irigy, fukar, megkeseredett, rugalmatlan, unott.

Zöld megerősítés: „ Nyitott vagyok mindenre amit a világegyetem tartogat a számomra”

Szimbolikus jelentése:

A tavasznak, a természet megújulásának, a növekvő életnek a kifejezője.

Különösen az örökzöld növényekhez kötődik termékenységi és halhatatlanságot kifejező szimbolika.

A színskála ”közepén„ áll, kiegészítőszíne a piros, s mivel a kék és a sárga elegye, jelöli egyben a színek hármasságát. Ebből adódik a kétéltűsége is: lehet a fiatalság, a remény, a boldogság, ugyanakkor a változás az átmenetiség, a féltékenység jelölője. A sátánt gyakran ábrázolják zöld testtel és zöld szemmel.

Meleg és hideg, égi és földi keveréke. Lehet az éretlenség, a tapasztalatlanság és naivság jelképe.

A kereszténységben a halhatatlanság, a feltámadás színe, az Erények közül a Reményé.

 

Kék

A spektrum első hideg színe, hőhatása ellentétes a vörösével. Míg a vörös ingerel, kiterjeszt és felmelegít, a kék megnyugtat, összehúz és hűsít. A kék segítségével figyelmünk befelé fordulhat a fizikai világtól a szellemi irányába. A csendes szemlélődés, és elmélkedés,- az írók, költők és filozófusok színe.

Kék tulajdonságok:

• Pozitív: önelemző, elmélkedő, higgadt, jó beszédkészségű, taktikus, komoly, hűséges, őszinte, becsületes.

• Negatív: hallgatag, manipulatív, álnok, visszahúzódó, hideg.

Kék megerősítés: „Békében élek magammal és a világgal”

Szimbolikus jelentése:

Az égbolt, a tenger színe, a megfoghatatlanság, a végtelenség, a transzcendencia szimbóluma.

Az intellektus, az elmélkedés, a megnyugvás kifejezője, amely a képzelet, és a szürrealitás világához is kapcsolódhat.

Az égi istenekre utalva az emberfeletti, mennyei hatalom kifejezője, ebben az értelemben a földi szenvedélyeket jelző vörös ellentéte.

A keresztény szimbolikában az angyalok, valamint Szűz Mária színe.

A világi uralkodók színeként hatalmuk égi eredetére utal.

Míg a nappali ég vakító kékje maszkulin (férfias) jelentésű, addig az éjszaka sötétkékje feminin (nőies).

A véleménykimondás és a szavakkal való békítés képességével hozzák összefüggésbe.

 

Indigó (kékes lila)

Az éjszakai égbolt színe, mély, sötét bársonyos kék , mely egyben misztikus és kiismerhetetlen.

Amikor feltekintünk rá, gondolataink befelé fordulnak, és elmerengünk az élet mélyebb értelmén.

Ilyenkor ösztönösen hajlamosak vagyunk szellemileg meglátni olyan dolgokat, amelyek nem jutnának eszünkbe a világos, tevékeny nappali órák alatt. A nőszirom mélykék virágai is elszabadítják a képzeletet.

A spektrum kék végének összes színéhez hasonlóan az indigó segít abban, hogy a földi világból magasabb, spirituális dimenzióba emelkedjünk, ahol az intuíció fontosabb az oknál és a hit fontosabb a bizonyítéknál. Egyre több ember számol be arról, hogy olyan álmaik és látomásaik vannak amelyek feltárják életútjukat, gyakran kifejlesztik magukban a gyógyítás vagy lelki érzékenység képességét, hogy embertársaik segítségére legyenek.

Indigó tulajdonságok:

• Pozitív: médium, mély érzésű, látnok, bölcs, ihletett.

• Negatív: félelmetes, arrogáns, csaló, elszigetelt, túl idealista.

Indigó megerősítés: „Bízom az intuíciómban, hogy végigvezet életem ösvényén.”

 

Ibolya (bíbor lila)

A spektrum kék színei az ibolyában jutnak legmagasabb szinten kifejezésre, ez az áldozatvállalás színe.

Egy cél vagy eszme megvalósításának, vagy akár művészi kiteljesedésnek az érdekében.

A felsőbbrendűség színe, az ész győzelmét jelképezi az anyag, és a magasabbrendű én győzelmét az alacsonyabb rendű én felett.

Kéket és vöröset is tartalmaz ezért egyensúlyba hozza a színspektrum két végét. A meleg színeket a férfias energiával, míg a hideg színeket a nőiességgel hozzák kapcsolatba, így az ibolya segíthet e kétféle energiát egyensúlyba hozni egy személyen belül.

A történelem folyamán az ibolya vagy bíbor színt a világi és a vallási vezetők viselték.

Az ibolya a gyógyító és a művész által közvetített isteni sugallat színe.

Ibolya tulajdonságok:

• Pozitív: szellemi beállítottságú, nemeslelkű, méltóságteljes, ihletett, szerény.

• Negatív: fanatikus, túlságosan maximalista, önmagában kételkedő, önpusztító, elidegenedett.

Ibolya megerősítés: „Vágyom a kiteljesedésre, hogy jobban szolgálhassak.”

 

Színárnyalatok - szimbolikus jelentésük

A színek megannyi fínomárnyalattal rendelkeznek amelyek a világostól a sötét, az élénktől a tompa fokozatig terjednek.

A világosabb színek több fehéret, míg a sötét színek több feketét tartalmaznak.

Az indigó kivételével a spektrum összes színének van világos és sötét árnyalata.

 

Fekete

Az ősi sötétség,az éjszaka, a feneketlen titkos mélység, a világűr jelképe.

A színekben kifejeződő élet ellentéte, a halál szimbóluma, a lemondás színe, a gyászkifejezője, a gonosz erőkhöz kötődik.

Az ókorban az alvilág isteneihez társult, a kereszténységben a halál és a gyász színe, másrészt a bűn, a pokol, a bűnhődés jelképe.

A bomlás, az erjedés, a pokolba való alászállás jelképe.

A világtól, az élettől való elfordulást, az alázatot is kifejezte, ezért a bencés szerzetesek ruházatuk színéül választották.

Fekete tulajdonságok:

• Pozitív: Színészi tehetség, méltóságteljes, diszkrét, hatékony.

• Negatív: irányíthatatlan, depressziós, megközelíthetetlen.

Fekete megerősítés: „Én irányítom az életem, és senki nem tud kárt okozni nekem.”

 

Fehér

A fehér színre hajlamosak vagyunk pozitívan reagálni, mivel ez a spektrum összes színét tartalmazza, és visszaveri a fényt. A „hófehér” kifejezés azt jelenti,hogy valaki annyira tiszta, mint a frissen hullott hó, azaz erkölcsileg kifogástalan jellem.

A fehér színnel nehéz együtt élni, a tiszta fehér komor és kopár benyomást kelthet, melyet érdemes más színekkel ellensúlyoznunk, h ael akarjuk engedni magunkat környezetünkben.

Fehér tulajdonságok:

• Pozitív: tiszta, ártatlan,rendszerető, szellemi beállítottságú.

• Negatív: hiú, merev, kritikus, színtelen.

Fehér megerősítés: ”Annyi teret kapok, amennyire szükségem van.”

Szimbolikus jelentése:

A fény, a tisztaság, a differenciálatlanság, a transzcendencia, a tökéletesség, az egyszerűség jelképe.

Lunáris szín, a női principium szűzi aspektusát jelzi.

Az égi istenek állatainak színe így pl. Zeusz, mint fehér hattyú, a Buddha születését jelző álom elefántja, a Szentlélek galambja.

A kersztény hagyományban az öröm és a vigasság hordozója. A szentséghez, Istenhez tartozó szín, valamint a feltámadás színe. A fehér szoros kapcsolatban áll a halállal, és az ehhez kapcsolódó rituális tárgyakkal (halotti lepel, gyertya), jelképezi a szellemeket és a kísérteteket.

Kínában a gyász színe, a buddhizmus kozmikus Tojásának a színe,amely az állandóság és az örökkévalóság megvalósulása.

A fehér virág a gyermekáldást jelenti, a fehér ruha a tisztaságot, a szüzességet, a lélek győzelmét az anyag felett. A béke és a jóakarat kifejezője, erre utal Noé fehér galambja és a békekövetek fehér zászlója.

 

Szürke

A szürke a fekete és a fehér keveréke azonban igazából egyik sem, innen ered közömbös vagy unalmas híre. A két véglet között elhelyezkedő szürkének a negatív mellett pozitív jelentései is vannak.

Szimbolikus jelentése:

A hamu és a köd színe, ezáltal a szomorúság, a melankólia,az unalom, a fásultság, az egyhangúság jelképe.

A keresztény szimbolikában a test halálát és a lélek halhatatlanságát jelképezi. Ebben az értelemben vált az egyházi közösségek, a rendek megkülönböztető színévé.

A szürke a színek ellentéteként a semlegességet, a hétköznapiságot jelenti.

A fehér virág a gyermekáldást jelenti, a fehér ruha a tisztaságot, a szüzességet, a lélek győzelmét az anyag felett. A béke és a jóakarat kifejezője, erre utal Noé fehér galambja és a békekövetek fehér zászlója.

 

Ezüst

Szimbolikus jelentése:

Utalhat a pénz hatalmára, kereskedelemre.

Az egyiptomi mítoszok szerint Ré napisten csontjai ezüstből voltak.

Kínában a legértékesebb fémnek tartották, a Tejútat „ezüstfolyónak” nevezték.

A görög-római mitológiában a második világkorszak az ezüstkor, amely az aranykor boldog világával szemben a hanyatlás kezdete.

Míg a királyok féme az arany, a királynőé az ezüst.

A fehér virág a gyermekáldást jelenti, a fehér ruha a tisztaságot, a szüzességet, a lélek győzelmét az anyag felett. A béke és a jóakarat kifejezője, erre utal Noé fehér galambja és a békekövetek fehér zászlója.

 

Barna

Szimbolikus jelentése:

A föld színe, ebből adódik anyaság, gondoskodás,termékenység, szorgalom jelentése.

Mint anyagi szimbólum, az ösztönszféra kifejezője is.

Már az ókorban felveszi a vezeklés,az egyszerűség, az alázat értelmet.

A középkorban az alábbi jelentések tartoznak hozzá: hallgatagság, az evilági hívságok megvetése, szegénység, ezért lesz a ferences szerzetesrend öltözetének színe.